Word-banner-staaende.png
Start Fiskvägar Besiktning Kompositarbeten Företaget Kontakt
Fördelar Konstruktion Bakgrund Alterälven

Fiskvägar

Modulbyggd fiskväg i komposit

DSC_0755-5.JPGDagens fisktrappor har i allmänhet gjorts som bassängtrappor. För att tillgodose behovet att även långsamt simmande arter kan simma upp och nedströms så har man börjat gå över till slitstrappor. Man eftersträvar idag att anlägga dessa med mindre lutningar för att minska strömhastigheten.

Bild: Prototyptest av fiskväg i komposit.

Vår idé är att kunna erbjuda våra kunder en väl fungerande fisktrappa i komposit som är förenlig med de nya krav som ställs och dessutom till en lägre kostnad än dagens betongtrappor. Den kan monteras för sig eller i kombination med omlöp. Vi vill med vår metod erbjuda ett helt nytt sätt att anlägga fiskvägar, detta genom att bygga dess delar i glasfiberarmerad plast i industriell miljö, uppbyggd av ett fåtal standardmoduler. Vår metod är lätt och stark, detta gör att sektionerna blir fribärande och kan monteras på ett litet antal fundament. Fiskvägen kan anläggas på små ytor och med små lutningar, liknande en serpentinväg. Den går även att ge en färgsättning som gör att den smälter in i den omgivade miljön.

image-10.png

Copyright 2016 Composite Service Europe AB