Word-banner-staaende.png
Start Fiskvägar Besiktning Kompositarbeten Företaget Kontakt
Fördelar Konstruktion Bakgrund Alterälven

Fördelar med fiskväg i komposit

Prisvärd

Eftersom sektionerna modulbyggs industriellt i kontrollerad miljö och det är möjligt att använda samma modeller till ett flertal fiskvägar så kan de göras till en lägre kostnad än konventionella varianter. 

Flexibel

Modulprincipen gör det möjligt att designa och bygga inredning av olika former i fiskvägarna, detta kan vara i form av justerbara slitsar och varierande bottenstruktur för att passa olika vattenflöden och fiskbestånd.

Anpassningsbar

Ett av de största problemen med att anlägga fiskväg är att placera ingången på det bästa stället för vandrande fisk, samtidigt som man behåller önskad lutning. Vår metod med fribärande sektioner gör att det är möjligt att anlägga delar som går i luften och detta gör det möjligt att exempelvis korsa ett vattendrag för att placera ingången på rätt plats.

Kunskap

Vi har stor kunskap och lång erfarenhet från tillverkning i kompositmaterial och kan med denna kunskap utveckla en tids- och kostnadseffektiv, säker och miljövänlig metod med hög kvalitet.

Våra samlade erfarenheter av att identifiera och möta kunders behov, konstruera effektiva tekniska lösningar och säkerställa kvalitet utgör vår kompetensbas när vi designar, utvecklar och bygger anläggningar.

Copyright 2016 Composite Service Europe AB