Word-banner-staaende.png
Start Fiskvägar Besiktning Kompositarbeten Företaget Kontakt

Kompositarbeten

Reparation och nytillverkning av kompositprodukter

Knapp-komposit-4.JPGDet finns idag en växande andel kompositer i bruk, allt ifrån enkla glasfiberlaminat till avancerade sandwichkonstruktioner, som alla andra produkter är de ibland i behov av reparationer. Kunskapen om hur man åtgärdar dessa är i allmänhet låg, följdaktligen finns det en hel del bristfälligt åtgärdade produkter i bruk. Detta gör att användaren ofta är missnöjd och/eller otrygg.

Vi har med vår långa erfarenhet från tillverkning av avancerade kompositprodukter och vana från styrande kvalitetssystem, möjlighet att utföra högkvalitativa arbeten där momenten löpande dokumenteras under arbetets gång. Förutom ett bra resultat skapar detta trygghet för kunden.

Kontakta oss för en förutsättningslös genomgång.

Copyright 2016 Composite Service Europe AB