Word-banner-staaende.png
Start Fiskvägar Besiktning Kompositarbeten Företaget Kontakt

Besiktning

Återkommande kontroll av gasventiler

Knapp-komposit-4.JPGSom en del av de återkommande kontroller som utförs på gasolflaskor skall ventilen kontrolleras med de intervaller som gäller för gasolflaskor. Vanligtvis byter man till en ny ventil när flaskan genomgår återkommandekontroll, och den gamla ventilen kastas. Detta är ett stort slöseri eftersom ventilen är designad för en mycket längre livslängd.

Vi har utveckat en enhet som automatiskt kontrollerar säkerhetsventilens funktion samt ventilens täthet. Vår långa erfarenhet av gasolflaskor och ventiler gör att vi kan erbjuda återkommande kontroll av dessa ventiler. På detta sätt kan ventilen återanvändas, detta ger lägre kostnader, och belastningen på miljön minskar.

Vi har utvecklat en kontrollmetod som ger en bättre och mer omfattande kontroll än vad standarden kräver.

Copyright 2016 Composite Service Europe AB